Avslutning av skoleåret - ta vare på eigne data

https://citera.no/aktuelt/bruker-din-bedrift-microsoft-365-na-har-du-mulighet-til-a-lagre-alle-dine-data-i-norge/

Avslutning av skuleåret - Elevar og lærarar som sluttar i VLFK må ta vare på eigne data

No er straks skuleåret slutt og vi kjem med den årlege påminninga om at elevar og lærarar sluttar i VLFK må sjølv passe på å ta med seg sine data dei vil ha med vidare.

Elevane vil ha tilgang til våre system utover sommaren ei tid, men vert oppfordra til å kopiere ut det dei treng så fort som mogleg. Aktuelle system å hente ut data frå er Itslearning, Office365/Teams og Google (og sjølvsagt andre system dei bruker).

NB! Digitalpedagogar eller IKT-konsulentar på skulane vil vere ressurspersonar for elevar og lærarar som får problem med å laste ned data.

Her er nokre tips til kva brukarane sjølv kan gjere:

  • Itslearning - klipp og lim inn eller eksporter (zip-fil formatert som IMS-innhaldspakke) data til egen maskin
  • Offic365/Teams - Det er fleire metodar for å hente ut filar og opplysningar.