PPT (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste)

Rettleiingstenesta skal gi elevar, lærlingar, lærekandidatar, ungdom og vaksne tilgang til aktuelle fagtenester i sine læringsmiljø. Tenesta omfattar pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) og oppfølgingstenesta (OT). Personale fra PPT har fast kontortid på Nordahl Grieg vgs.

Til stade Nordahl Grieg vgs

Tirsdager partalveker:  Etter lunsj
Tirsdager oddetalveker: Før lunsj
Onsdager: Før lunsj
Torsdager: Før lunsj

Oddbjørg Kvåle Bergesen

Psykologspesialist

Til stade Nordahl Grieg vgs

Oddetalveker: Onsdager
Partalveker: Torsdager

Anna Sesilia Kvittingen

PPT-rådgjevar


Rettleiingstenesta Bergensområdet Sør: tlf 55117450

Rettleiingstenesta web