Rådgjevarane våre

Skolen sine rådgjevarar finn du i gangen utanfor informasjonen i 1.etg. Send dei e-post for å be om samtaletid. Skolen har fire rådgjevarar. Rådgjevaransvaret for skolen sine klassar er fordelt mellom desse.

Rådgjevar

Åshild er rådgjevar for desse klassene:

Studiespesialisering vg1 D og E
Studiespesialisering vg2 E og F
Studiespesialisering vg3 E, F og G
Knutepunktelever studieforberedende program

Åshild Saggau Holm

rådgjevar
Åshild Saggau Holm

Rådgjevar

Siren er rådgjevar for desse klassene:

Studiespesialisering vg1 A, B og C
Studiespesialisering vg2 A, B, C og D
Studiespesialisering vg3 A, B, C og D

Siren Samdal

rådgjevar
siren.jpg

Rådgjevar

Ottar er rådgjevar for desse klassene:

Medier og kommunikasjon vg1, vg2, vg3
1HO
2HO
1HOST, 3HOST

Ottar Uthaug

Rådgjevar
Ottar.jpg

Rådgjevar

Stephan er rådgjevar for desse klassene:

Studiespesialisering vg1 F og G
Studiespesialisering vg2 G
Påbygg 3PBPBYA
2HOST
Arbeidstrening og livsmestring

Stephan Lien

Rådgjevar
stefan.jpg