Hopp til hovedinnhold

Skolehelsetenesta

Helseplager

Skolehelsetenesta er eit tilbod til deg som elev og som du kan oppsøke når du treng det. Vi har teieplikt og tenesta er gratis.

Helsesjukepleier

Marit er tilstades på skulen tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 08:15 - 15.00

Kontor 108

 

Marit Stene

Helsesjukepleier
Helsesjukepleier Marit Stene

Helsesjukepleier

Anita er tilstades på skulen tirsdag, onsdag og torsdag kl. 08:15 - 15.00.

Kontor 107

Anita Pedersen

Helsesjukepleier
Helsesjukepleier Anita Pedersen

Helsesjukepleier har kontor i 1. etg,  i same gang som rådgjevarane. Du kan bestille time eller berre komme innom.

Helsesjukepleier kan du og kontakte på kontortelefon 477 80 189 / 989 09 668.
Send gjerne melding på e-post.

Kva kan du ta opp?

Du kan snakke med helsesjukepleiar om alt. Blant anna:

  • bekymring for helsa, eller vanskar på skulen eller heime
  • hjelp til å byrja å trene, eller på andre måtar leve sunnare
  • vanlege plager hos ungdom
  • vanskar med å sove
  • vanskelege tankar
  • prevensjonsrettleiing, til dømes resept på prevensjonsmiddel

Lege eller psykolog?

Helsesjukepleiar samarbeider også med lege og psykolog, og kan skaffe deg time der.