Hopp til hovedinnhold

Kontakt oss

Luftfoto av skulen

Kor ligg skolen?

Nordahl Grieg vgs ligg i Rådal, Bergen sør og opna i 2010. 
Skolen ligg sentralt til ved Bybanestoppet Lagunen og stopp for mange bussruter. Næraste busstopp heiter "Rå skole". Vi ligg tett ved E39 mellom Bergen og Os.

Du finn oss her på kartet
Besøksadresse: Steinsvikvegen 430, 5239 Rådal 
Postadresse: Postboks 13 Rådal, 5857 Bergen

Telefon: 55 98 56 00
E-post: post.ngv@vlfk.no

Treng du kopi av vitnemål/kompetansebevis eller oversetjing? Klikk her
Dersom det hastar: send e-post - Namn, avgangsår, bustadsadresse, eventuell oversetjing og ynskje om digitalt vitnemål/kompetansebevis.

Skolen handterar førespurnader kontinuerleg.

Parkering med eigen bil

Elevar har ikkje rett til å parkere på skolen sin parkeringsplass.
Om du besøker skolen med eigen bil, må du registrere bilen sitt registreringsnummer hos informasjonen i 1. etasje når du kjem til skolen. Bilar som ikkje er registrert kan verte bøtelagt av EuroPark.

Kva for skole er vi?

Nordahl Grieg vidaregåande skule ligg i Ytrebygda bydel i Bergen og vart ferdigstilt i august 2010 med kapasitet for 970 elevar og om lag 160 tilsette. Skulen ynskjer å skape eit miljø for vekst innan kunnskap, kreativitet og innovasjon, der dei vektlegg eit sosiokulturelt læringssyn gjennom arkitektonisk utforming. Som ein knutepunktskule tilbyr den tilrettelegging for elevar med nedsett høyrsel og ulike behov. Skulen sin visjon, «Dristige hjerner i samspill», understrekar målet om å vera leiande innanfor bruken av digitale læringsverktøy.