Hopp til hovedinnhold

Søknad om annullering av eksamen i Norsk hovedmål

Fråtrekk av fråvær på vitnemål


Klage standpunktkarakter


Velkomen til avslutningsfest for vg3-elevane våre.

14.juni klassene 3PBA, 3STD, 3STE, 3STF, 3STG

15.juni klassene 3MKA, 3STA, 3STB, 3STC, 3HOST

LES INVITASJON

Skolebygget med hestehov foran    Foto: avd AL

Om skolen

Nordahl Grieg videregående skole ligg i Ytrebygda bydel i Bergen. Skolen stod ferdig i august 2010 med plass til 970 elevar og om lag 160 tilsette. Skolen ønsker å skape eit vekstmiljø for kunnskap, kreativitet og innovasjon. Eit sosiokulturelt læringssyn vert fremma gjennom den arkitektoniske utforminga. Skolen er òg ein knutepunktskole med tilbod om tilrettelagd opplæring for elevar med nedsett høyrsle med ulike behov. Visjonen til skolen er «Dristige hjerner i samspill». Nordahl Grieg videregående skole har som mål å vera ein føregangsskole i bruk av digitale læringsteknologi.
Politisk debatt i Skoletorget. Representanter for politiske partier sitter foran fullsatt sal av elever.

Eit innovativt læringsmiljø

Skolen har denne målsettinga: Nordahl Grieg vgs skal vere ein innovativ og utforskande skole som er leiande på berekraftig utdanning og bruk av teknologi. Som elev vil du oppleve varierte og kreative undervisningsformer, samarbeid på tvers av fag og klassar - og aktiv bruk av sosiale medier.
vg1 elever sitter i ring og prater sammen. I bakrunnen sæterhus og flere elever.

Aktive elevar

Nye elever drar kvart år på oppstartstur til Mjølfjell. Turane er viktige tiltak for det sosiale miljøet i klassane. På skolen får elevane tilbod om skolefrukost kvar morgon før undervisninga startar. Trivselskapande akivitetar som skolerevy, open skole, gaminggruppe og musikk er og populært.

Aktuelle saker

02.06.2023

Klage standpunktkarakter

Sakshandsaming ved elevklage på sluttvurdering

31.05.2023

Søknad om annullering av eksamen i Norsk hovedmål

31.05.2023

Fråtrekk av fråvær på vitnemål