Skolen en solskinnsdag

Om skolen

Nordahl Grieg videregående skole er ein skole i Ytrebygda bydel i Bergen. Skolen stod ferdig i august 2010 og gir plass til 970 elevar og om lag 160 tilsette. Det er eit mål å skape eit vekstmiljø for kunnskap, kreativitet og innovasjon. Den arkitektoniske utforminga av skolen samspelar med ei leiar- og lærarrolle som byggjer på eit sosiokulturelt læringssyn. Areala er transparente, fleksible og krev god samhandling. Visjonen til skolen er ”Dristige hjerner i samspill”. Nordahl Grieg videregående skole tek mål av seg til å vera ein føregangsskole i bruk av digital læringsteknologi.
Skoletorget og politisk debatt

Eit innovativt læringsmiljø

Skolen har denne målsettinga: Nordahl Grieg vgs skal vere ein innovativ og utforskande skole som er leiande på berekraftig utdanning og bruk av teknologi. Som elev vil du oppleve varierte og kreative undervisningsformer, samarbeid på tvers av fag og klassar - og aktiv bruk av sosiale medier.
 Oppstartstur Mjøllfjell

Aktive elevar

Nye elever drar kvart år på oppstartstur til Mjølfjell. Turane er viktige tiltak for det sosiale miljøet i klassane. På skolen får elevane tilbod om skolefrukost kvar morgon før undervisninga startar. Trivselskapande akivitetar som skolerevy, open skole, gaminggruppe og musikk er og populært.

Aktuelle saker

23.05.2022

Avgangsfest for vg3-elevar

Skolen inviterer alle vg3-elevar til avslutning 14. og 15.juni.

21.04.2022

Jazzkonsert i biblioteket

Torsdag 21. april hadde musikkelevane på Vg2 konsert på biblioteket. Dei framførte ulike klassikarar frå jazzhistoria. Det var flinke elevar og god stemning!

25.03.2022

Besøk frå Frankrike

Denne veka vitjar 18 franske elevar og to vaksne Nordahl Grieg vidaregåande skule. Dei kjem frå den franske vennskapsskolen vår, Collège Lycée Experimentale(CLE) i Hérouville, Normandie.