OPEN KVELD: 

10.klasse-elevar og føresette er velkomne til å besøke skolen tysdag 7.februar kl 18-20

I forgrunnen til høyre vises Bybanen i fart. I bakgrunnen midt i bildet vises skolebygget, med Søråshøgda bakerst.

Om skolen

Nordahl Grieg videregående skole er ein skole i Ytrebygda bydel i Bergen. Skolen stod ferdig i august 2010 og gir plass til 970 elevar og om lag 160 tilsette. Det er eit mål å skape eit vekstmiljø for kunnskap, kreativitet og innovasjon. Den arkitektoniske utforminga av skolen samspelar med ei leiar- og lærarrolle som byggjer på eit sosiokulturelt læringssyn. Areala er transparente, fleksible og krev god samhandling. Visjonen til skolen er ”Dristige hjerner i samspill”. Nordahl Grieg videregående skole tek mål av seg til å vera ein føregangsskole i bruk av digital læringsteknologi.
Politisk debatt i Skoletorget. Representanter for politiske partier sitter foran fullsatt sal av elever.

Eit innovativt læringsmiljø

Skolen har denne målsettinga: Nordahl Grieg vgs skal vere ein innovativ og utforskande skole som er leiande på berekraftig utdanning og bruk av teknologi. Som elev vil du oppleve varierte og kreative undervisningsformer, samarbeid på tvers av fag og klassar - og aktiv bruk av sosiale medier.
vg1 elever sitter i ring og prater sammen. I bakrunnen sæterhus og flere elever.

Aktive elevar

Nye elever drar kvart år på oppstartstur til Mjølfjell. Turane er viktige tiltak for det sosiale miljøet i klassane. På skolen får elevane tilbod om skolefrukost kvar morgon før undervisninga startar. Trivselskapande akivitetar som skolerevy, open skole, gaminggruppe og musikk er og populært.

Aktuelle saker

30.01.2023

Nordahl Grieg revyen 2023

17., 18. og 20. februar vert det skolerevy på Nordahl Grieg vgs

Plakat som fortel om skolerevyen
16.08.2022

Møte for føresette hausten 2022

09.08.2022

Reis rimeleg til skole og i fritid med ungdomsbillett

Med 30-dagars ungdomsbillett kan du reise så mykje du vil i heile Vestland for 380 kroner.