2-faktor pålogging til alle elevar frå 31.mai
Grunna sikkerheitssituasjonen i Europa er det bestemt at elevane i Vestland fylkeskommune må ta i bruk 2-faktor pålogging til sentrale tenester som Teams, Itslearning og Google. Endringa vert gjort tysdag 31. mai kl.1200
Døme på 2-faktor som mange kjenner til er BankID og MinID.

Skolen en solskinnsdag

Om skolen

Nordahl Grieg videregående skole er ein skole i Ytrebygda bydel i Bergen. Skolen stod ferdig i august 2010 og gir plass til 970 elevar og om lag 160 tilsette. Det er eit mål å skape eit vekstmiljø for kunnskap, kreativitet og innovasjon. Den arkitektoniske utforminga av skolen samspelar med ei leiar- og lærarrolle som byggjer på eit sosiokulturelt læringssyn. Areala er transparente, fleksible og krev god samhandling. Visjonen til skolen er ”Dristige hjerner i samspill”. Nordahl Grieg videregående skole tek mål av seg til å vera ein føregangsskole i bruk av digital læringsteknologi.
Skoletorget og politisk debatt

Eit innovativt læringsmiljø

Skolen har denne målsettinga: Nordahl Grieg vgs skal vere ein innovativ og utforskande skole som er leiande på berekraftig utdanning og bruk av teknologi. Som elev vil du oppleve varierte og kreative undervisningsformer, samarbeid på tvers av fag og klassar - og aktiv bruk av sosiale medier.
 Oppstartstur Mjøllfjell

Aktive elevar

Nye elever drar kvart år på oppstartstur til Mjølfjell. Turane er viktige tiltak for det sosiale miljøet i klassane. På skolen får elevane tilbod om skolefrukost kvar morgon før undervisninga startar. Trivselskapande akivitetar som skolerevy, open skole, gaminggruppe og musikk er og populært.

Aktuelle saker

12.06.2022

Termin- og standpunktkarakterar vg1 og vg2

Tysdag 14. juni vert termin- og standpunkt-karakterar for vg1 og vg2 publisert.

09.06.2022

Klage på standpunktkarakter

Saksbehandling ved elevklage på sluttvurdering. Info og klageskjema for elevar – på Vestland sine heimesider.

03.06.2022

Avslutning av skoleåret - ta vare på eigne data

https://citera.no/aktuelt/bruker-din-bedrift-microsoft-365-na-har-du-mulighet-til-a-lagre-alle-dine-data-i-norge/