Hopp til hovedinnhold

Første skoledag er 15. august. Meir informasjon om skolestart kjem!

Her finn du skoleruter.

Skolebygget i morgentimene    Foto: avd AL

Andre inntak 23. juli

Har du Ikke fått skoleplass enda? Hugs at andre inntaksrunde med svarfrist er den 30. juli! 3. inntaksrunde er den 8. august. Her svarer du ved å møte på første skoledag.
Politisk debatt i Skoletorget. Representanter for politiske partier sitter foran fullsatt sal av elever.

Eit innovativt læringsmiljø

Skolen har denne målsettinga: Nordahl Grieg vgs skal vere ein innovativ og utforskande skole som er leiande på berekraftig utdanning og bruk av teknologi. Som elev vil du oppleve varierte og kreative undervisningsformer, samarbeid på tvers av fag og klassar - og aktiv bruk av sosiale medier.
vg1 elever sitter i ring og prater sammen. I bakrunnen sæterhus og flere elever.

Aktive elevar

Nye elever drar kvart år på oppstartstur til Mjølfjell. Turane er viktige tiltak for det sosiale miljøet i klassane. På skolen får elevane tilbod om skolefrukost kvar morgon før undervisninga startar. Trivselskapande akivitetar som skolerevy, open skole, gaminggruppe og musikk er og populært.

Aktuelle saker

22.07.2024

Ønskjer du rimeleg PC/MAC til skolestart?

Datamaskina er eit nødvendig verktøy for deg så lenge du er elev i Vestland fylkeskommune (VLFK). Her finn du informasjon om korleis du bestiller dette.

06.06.2024

Takk frå Maisha Mema

Elevane ved Nordahl Grieg vgs har jamlege innsamlingsaksjonar til barneheimen Maisha Mema i Kenya.

28.05.2024

Avgangsfester for vg3-elevane