Dei øvrige tilboda våre

Elever snakker med teiknspråk