Hopp til hovedinnhold

Skolerute 2023-24 skjermlesbar versjon

Her finn du alle viktige datoer i skoleruta for skoleåret 2023-2024, med ferier, heilagdagar, planleggingsdagar og andre fridagar.

2023

August

14., 15. og 16. august Planleggingsdagar for lærarar. Elevfrie dagar.

17. august Skolestart for elevar

September

ingen fridager

Oktober

Veke 41 09. - 13. oktober Haustferie

November

3. november Planleggingsdag for lærarar. Elevfri dag.

Desember

21. desember Siste skoledag før juleferie.

22. desember - 2. januar Juleferie


2024

Januar

3. januar Planleggingsdag for lærarar. Elevfri dag.

4. januar Fyrste skoledag etter juleferie

26. januar Planleggingsdag for lærarar. Elevfri dag.

Februar

Veke 9 26. februar - 1. mars vinterferie

Mars

4.mars Fyrste skoledag etter vinterferie

25. mars - 1. april påskeferie

April

2.april Fyrste skoledag etter påskeferie

Mai

1.mai Offentleg fridag

9.mai Kristi himmelfartsdag fridag

10. mai Fridag

17.mai grunnlovsdag fridag

20.mai Andre pinsedag fridag

Juni

21.juni Siste skoledag før sommerferie