Hopp til hovedinnhold

Skolerute 2024-25 skjermlesbar versjon

Her finn du alle viktige datoer i skoleruta for skoleåret 2024-2025, med ferier, heilagdagar, planleggingsdagar og andre fridagar.

2024

August

12., 13. og 14. august Planleggingsdagar for lærarar. Elevfrie dagar.

15. august Skolestart for elevar

September

ingen fridager

Oktober

Veke 41  07. - 11. oktober Haustferie

November

1. november Planleggingsdag for lærarar. Elevfri dag.

Desember

20. desember Siste skoledag før juleferie.

21. desember - 2. januar Juleferie

2025


Januar


2. januar Planleggingsdag for lærarar. Elevfri dag.

3. januar Fyrste skoledag etter juleferie

31. januar Planleggingsdag for lærarar. Elevfri dag.

Februar


Veke 9 24.-28. februar vinterferie

Mars


ingen fridager

April


12.-21. april påskeferie

22.april Fyrste skoledag etter påskeferie

Mai


1.mai Offentlig fridag

2.mai fridag

29.mai Kristi himmelfartsdag fridag

Juni


9.juni  2.pinsedag

19.juni Siste skoledag før sommerferie