Hopp til hovedinnhold

Skolerute 2022-23 skjermlesbar versjon

Her finn du alle viktige datoer i skoleruta for skoleåret 2022-2023, med ferier, heilagdagar, planleggingsdagar og andre fridagar.

2022

August

10., 11. og 12. august   Planleggingsdagar for lærarar. Elevfrie dagar.

15. august   Skolestart for elevar

September

ingen fridager

Oktober

Veke 41   10. - 14. oktober   Haustferie

November

4. november Planleggingsdag for lærarar. Elevfri dag.

Desember

20. desember  Siste skoledag før juleferie.

21. desember - 1. januar  Juleferie

2023

Januar

2. januar Planleggingsdag for lærarar. Elevfri dag.

3. januar Fyrste skoledag etter juleferie

27. januar  Planleggingsdag for lærarar. Elevfri dag.

Februar

Veke 9  27. februar - 3. mars  vinterferie

Mars

6.mars Fyrste skoledag etter vinterferie

April

3. - 10. april påskeferie

11.april  Fyrste skoledag etter påskeferie

28.april Elevfri dag.

Mai

1.mai Offentlig fridag

17.mai grunnlagsdag fridag

18.mai Kristi himmelfartsdag  fridag

29.mai Andre pinsdedag fridag

Juni

20.juni Siste skoledag før sommerferie