Hopp til hovedinnhold

Fermenteringsprosjekt med Italia

Prosjektet er ei bilateral samanlikning mellom skular frå to ulike land, Italia og Norge. Hovudtema var den biokjemiske prosessen med gjæring av druer, malt, grønsaker frukostblandingar og mjølk.

Dette temaet er i tråd med nokre av måla som er beskrivne i 2030-agendaen for berekraftig utvikling. Prosjektet vart gjennomført i ein tverrfagleg kontekst frå fleire synsvinklar. Ikkje berre kjemiske og biologiske synspunkt, men også historiske, økonomiske, kulturelle, geografiske og sosiale synspunkt fekk spesiell merksemd.

Fermenteringsprosjekt3 2023.jpg
Fermenteringsprosjekt5 2023.jpg
Fermenteringsprosjekt6 2023.jpg
Fermenteringsprosjekt7 2023.jpg
Fermenteringsprosjekt4 2023.jpg
Fermenteringsprosjekt1 2023.jpg

Kvart medlem av partnarskapet har gitt eit grunnleggjande bidrag frå sin eigen bakgrunn og nasjonale kontekst. Spesiell merksemd fekk resirkulering, berekrafta til jordas økosystem og omsorg for biologisk mangfald. Vi vil også trekke fram Italia som ein inngangsport til kultur, historie og matrikdommen ved Middelhavet.