Hopp til hovedinnhold

Informasjon til føresette og ungdommar om Ungdata-undersøkinga.

I år blir Ungdata-undersøkinga gjennomført på vidaregåande skular i kommunen din/fylket ditt. Føremålet er at undersøkinga skal gje eit godt bilete av oppvekstsituasjonen til ungdom i lokalområdet. Undersøkinga går føre seg på skulen i løpet av veke 6 eller 7.