Klage på standpunktkarakter

klage.jpg

Saksbehandling ved elevklage på sluttvurdering. Info og klageskjema for elevar – på Vestland sine heimesider.

Informasjon og klageskjema for elevar ligg på heimesida til Vestland:Klage på eksamenskarakter, standpunktkarakter og karakter i orden og åtferd - Vestland fylkeskommunehttps://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/elev/eksamen-og-standpunkt/klage-pa-standpunktkarakter-og-karakter-i-orden-og-atferd/Oversending til nemnd skjer elektronisk.Elevklage, lærar og rektor sine fråsegn skal sendes samlet. Skulen må sende kopi av klagesaka til eleven, samtidig som den blir oversendt til nemnda.viss eleven får medhald i slike saker, vil klagenemnda sende vedtaket tilbake til skulen. Rektor og faglæraren må gjennomføre ny vurdering. Rektor set endeleg karakter. Det kan vere:- Ein karakter mellom 1 og 6- Ikkje vurdering (IV)FRISTARHurtigklagefristFor vg3-elevar er hurtigklagefristen sundag 19. juni. Desse elevane vil få svar på klagen sin i veke 26. Alle andre vil få svar i løpet av august.Klagar frå Vg3-elevar vil bli prioritert.