Hopp til hovedinnhold

Klage skriftleg eksamen

Dersom du vurderer å klage på skriftleg eksamen gjer du det på følgande måte:
Gå inn i Visma - Vurderingar og vel Eksamen. I tabellen er det ein klageknapp bak det aktuelle faget som du trykker på. Når du har gjort det vil du bli kontakta av skolen. Vi ønsker at faglærar skal lese oppgåva før klagen blir sendt inn, dette for å unngå at nokon går ned i karakter. Klagefristen er 10 dagar, men vi oppmodar dykk til å klage så raskt som mogleg før lærarane har reist på ferie. Dei som har fått 1 på eksamen kan klage utan nokon risiko.