MK-elev og Elev-PC

ElevPC.jpg

Alle elevar i vidaregåande skule må ha eigen PC.


Du kan kjøpe ein rimeleg PC gjennom Vestland fylkeskommune.

Er du ny elev på Medium og Kommunikasjon er det viktig å tenke på at du bør ha ei maskin som har  god storleik på skjerm, ca 15’’ og arbeidsminne på 16GB RAM. I programfaga på MK er det best med ei maskin som har god storleik på skjerm og god yteevne. Av de tre modellane fylket har som subsidierte modeller, er derfor Dell Latitude 3520 med RAM : 16GB og skjerm på 15,6’’.

Men du står fritt til å bruke Pc eller Mac, eigen maskin eller kjøp i butikk, eller nytte det subsidierte tilbodet på elev-pc frå Vestland fylkeskommune.

Vår undervisning støtter bruk av programvare både på pc og på  Mac. 
Som MK-eleven får gratis installert Adobe Creative Cloud ved skolestart. 

Velkommen til MK på NGV.