Hopp til hovedinnhold

Sjukehusskulen gir opplæring til barn og unge i grunnskule eller vidaregåande skule som er pasientar og som har rett til opplæring og skuleplass (gjeld vidaregåande elevar).

Skal du gå på skole når du er på sjukehus?

Viss du går på skole, men vert sjuk og må på sjukehus, har du rett til opplæring også når du er innlagd.

Vestland fylkeskommune har ansvar for opplæringstilbodet ved Sykehusskolen, som er ei avdeling av Nordahl Grieg videregående skole.

Kva opplæring blir gitt?

 • vi gir tilbod om opplæring i fellesfaga på vidaregåande nivå (undervising i enkelte programfag om mogleg)
 • vi gir opplæring i dei same faga som elles i grunnskolen (unnateke valfag på ungdomssteget)
 • vi gir spesialpedagogisk hjelp til barnehagebarn som har vedtak om dette når dei vert innlagde på sjukehus

Praktisk informasjon

 • skolen er for elevar i grunnskole, vidaregåande skole og vaksne som har rett til opplæring
 • avdelinga/posten melder til skolen at du skal ha opplæring eller spesialpedagogisk hjelp
 • du kan få tilbod om opplæring når du er klar for læring
 • dersom du ikkje kan kome til skolen, kan det bli vurdert om læraren kan kome til deg på rommet ditt
 • vi kan kontakte heimeskolen din og be om informasjon og planar, etter fullmakt frå føresette, for pasientar under 18 år
 • vi avtaler med deg og din kontaktlærar kva du skal prioritere å jobbe med medan du er pasient
 • lærarar på Sykehusskolen har teieplikt
 • dersom du mottek spesialundervisning ved heimeskolen, må Sykehusskolen få informasjon og gjerne kopi av viktige dokument
 • ta gjerne med eigne skolesaker, bøker og digitale læremiddel