Hopp til hovedinnhold

På vg2 har du norsk, historie, kroppsøving og det fremmedspråket du valde på vg1. Du skal velje matematikkfag, samt tre andre programfag.

Vi tilbyr følgende programfag på vg2


Matematikk R1
Matematikk S1
Fysikk 1
Kjemi 1
Biologi 1
Informasjonsteknologi 1 (IT)
Teknologi og forskingslære 1 (TOF)
Geofag 1

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 (EBU)
Engelsk 1
Sosiologi og sosialantropologi
Marknadsføring og leiing 1
Samfunnsgeografi
Økonomistyring
Psykologi 1
Rettslære 1
Historie og filosofi 1

workshop framtidskonferansen - FN - rollespill internasjonalt.jpg

Musikk 1 

På vg2 kan du og velje musikk som programfag. Dette er eit fag som legg vekt på praktisk musikk, og er henta frå studieprogram for musikk, dans og drama. 

musikkelever - bandøving.jpg

Vg2 i utlandet 

Les meir om moglegheitene