Hopp til hovedinnhold

På vg3 har du fellesfaga norsk, historie, religion og kroppsøving. I tillegg skal du velje tre programfag, der 2 av desse må komme frå same programområde.

Vi tilbyr følgende fag på vg3

Matematikk R2 
Matematikk S2 
Fysikk 2 
Kjemi 2 
Biologi 2 
Informasjonsteknologi 2 (IT) 
Teknologi og forskingslære 2 (TOF) 


Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 (EBU) 
Engelsk 2 
Sosialkunnskap 
Politikk og menneskerettar 
Marknadsføring og leiing 2 
Økonomi og leiing 
Psykologi 2 
Rettslære 2 
Historie og filosofi 2 

tof-salen  stusp-elever.jpg

Musikk 2 og breddeidrett 

På vg3 kan du velje musikk og breddeidrett som valgfrie programfag. 

Konsert skoletorg.JPG